Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2020
Ημερομηνία Slot 2 (11:00 - 13:30) Slot 3 (13:30 - 16:00) Slot 4 (16:00-17:30) Slot 5 (18:00 - 19:30)
Δευτέρα 31/8/2020
Μ138 - Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
M410 - Μηχανική Μάθηση στην Υπολογιστική Βιολογία
Τρίτη 01/9/2020


M154 - Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος
Τετάρτη 02/9/2020


M146 - Σύγχρονες Επικοινωνίες μικρής και μεγάλης εμβέλειας
Πέμπτη 03/9/2020
Μ160 - Σχεδίαση Ψηφιακών CMOS VLSI Κυκλωμάτων
Μ115 - Επεξεργασία Εικόνας
Παρασκευή 04/9/2020
Μ144 - Προχωρημένοι Αλγόριθμοι Γραφικών
Μ222 - Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

Δευτέρα 07/9/2020


M118 - Εφαρμογές Διαδικτύου
Τρίτη 08/9/2020
Μ152 - Συστήματα Πολυμέσων Μ139 - Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπόλογισμοί M165 - Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Τετάρτη 09/9/2020
M128 - Παράλληλοι Αλγόριθμοι
Μ155 - Συστήματα Ψηφιακής Ευρυεκπομπής
Πέμπτη 10/9/2020
Μ159 - Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
M134 - Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες
Παρασκευή 11/9/2020
Μ107 - Ασφάλεια Δικτύων και Τηλ/κών Συστημάτων
Μ412 - Διαδίκτυο Πραγμάτων

Δευτέρα 14/9/2020 M124 - Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση Μ150 - Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών
Μ415 - Όραση Υπολογιστών
Τρίτη 15/9/2020


Μ113 - Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό
Τετάρτη 16/9/2020
Μ136 - Προηγμένες Ψηφιακές Επικοινωνίες
Μ114 - Ενσωματωμένο Λογισμικό για Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
Πέμπτη 17/9/2020


Μ116 - Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή με Ομιλία
Παρασκευή 18/9/2020


Μ117 - Ευρυζωνικά Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης

Δευτέρα 21/9/2020


Μ121 - Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα
Τρίτη 22/9/2020


Μ161 - Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας
Τετάρτη 23/9/2020
Μ127 - Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα

Πέμπτη 24/9/2020
Δεσμευμένη (Φυσική)

Παρασκευή 25/9/2020
Δεσμευμένη (Συστήματα Επικοινωνιών) Μ140 - Προσβασιμότητα Υπολογιστών και Παγκόσμιου Ιστού Μ135 - Προηγμένες Μέθοδοι Προγραμματισμού