Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2020
Ημερομηνία Slot 1 (8:30 - 11:00) Slot 2 (11:00 - 13:30) Slot 3 (13:30 - 16:00) Slot 4 (16:00-17:30)
Δευτέρα 31/8/2020 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Λογικός Προγραμματισμός

Τρίτη 01/9/2020 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα
Τετάρτη 02/9/2020 Δίκτυα Επικοινωνιών II Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Πέμπτη 03/9/2020 Λογική Σχεδίαση
Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων
Παρασκευή 04/9/2020 Σήματα και Συστήματα Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες

Δευτέρα 07/9/2020 Ανάλυση I
Διοίκηση Έργων και Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων
Τρίτη 08/9/2020 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπόλογισμοί
Τετάρτη 09/9/2020 Λειτουργικά Συστήματα Ψηφιακές Επικοινωνίες Παράλληλοι Αλγόριθμοι Μικροοικονομική Ανάλυση
Πέμπτη 10/9/2020 Γραμμική Άλγεβρα Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
Παρασκευή 11/9/2020 Πιθανότητες και Στατιστική Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού

Δευτέρα 14/9/2020 Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση Πληροφοριακά Συστήματα Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
Τρίτη 15/9/2020 Δίκτυα Επικοινωνιών I
Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Τετάρτη 16/9/2020 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής
Πέμπτη 17/9/2020 Ανάλυση II Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου Γραφικά I
Παρασκευή 18/9/2020 Διακριτά Μαθηματικά Αριθμητική Ανάλυση Ασύρματες Ζεύξεις

Δευτέρα 21/9/2020 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού Θεωρία Υπολογισμού Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
Τρίτη 22/9/2020 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Μεταγλωττιστές
Τετάρτη 23/9/2020 Ηλεκτρονική Μαθηματικά Πληροφορικής & Θεωρία Γραφημάτων Παράλληλα Συστήματα Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πέμπτη 24/9/2020 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα
Παρασκευή 25/9/2020 Συστήματα Επικοινωνιών Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης Συστήματα Πληροφορικής & eΠροσβασιμότητα