Δευτέρα
Ώρα/Αίθ. Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο
Πίνο
  Θεωρία Υπολογισμού
6ο
Ροντογιάννης
        Σχολική Τάξη & Μικροδιδασκαλία
8ο
Γόγουλου
Ασύρματες Ζεύξεις
8ο
Πασσάς
10:00-11:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο
Πίνο
  Θεωρία Υπολογισμού
6ο
Ροντογιάννης
        Σχολική Τάξη & Μικροδιδασκαλία
8ο
Γόγουλου
Ασύρματες Ζεύξεις
8ο
Πασσάς
11:00-12:00 Ανάλυση I
2ο
Δοδός
          Υπολογιστική Γεωμετρία
8ο
Καρασούλου
Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
6ο
Χαμόδρακας

12:00-13:00 Ανάλυση I
2ο
Δοδός
          Υπολογιστική Γεωμετρία
8ο
Καρασούλου
Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
6ο
Χαμόδρακας

13:00-14:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
2ο
Γκιζόπουλος
Προγραμματισμός Συστήματος (άρτιοι ΑΜ)
6ο
Ντούλας
Προγραμματισμός Συστήματος (περιττοί ΑΜ)
6ο
Ρουσσοπούλου
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
8ο - Μ145
Ροντογιάννης
     

14:00-15:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
2ο
Γκιζόπουλος
Προγραμματισμός Συστήματος (άρτιοι ΑΜ)
6ο
Ντούλας
Προγραμματισμός Συστήματος (περιττοί ΑΜ)
6ο
Ρουσσοπούλου
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
8ο - Μ145
Ροντογιάννης
 
15:00-16:00 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (περιττοί ΑΜ)
2ο
Χατζηκοκολάκης
Μεταγλωττιστές
6ο
Σμαραγδάκης
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (άρτιοι ΑΜ)
2ο
Κουμπαράκης
Κυματοδηγοί, Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες
8ο
Τσίπουρας
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
6ο
Χατζηευθυμιάδης
16:00-17:00 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (περιττοί ΑΜ)
2ο
Χατζηκοκολάκης
Μεταγλωττιστές
6ο
Σμαραγδάκης
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (άρτιοι ΑΜ)
2ο
Κουμπαράκης
Κυματοδηγοί, Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες
8ο
ΤσίπουραςΦωτονική
8ο
Νίκας
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
6ο
Χατζηευθυμιάδης
17:00-18:00  

Κυματοδηγοί, Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες
8ο
Τσίπουρας
   
Φωτονική
8ο
Νίκας
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
6ο
Παναγάκης
18:00-19:00  


   
Φωτονική
8ο
Νίκας
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
6ο
Παναγάκης
19:00-20:00  


   
   
20:00-21:00  
 
   
   
Τρίτη
Ώρα/Αίθ. Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Γουνόπουλος
            Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. Αμmod4=1)
4ο
Λουκά
Μαθηματικά Πληροφορικής
6ο
Κολλιόπουλος
10:00-11:00 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Γουνόπουλος
      Επεξεργασία Εικόνας
8ο
Πολυχρονόπουλος
    Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. Αμmod4=1)
4ο
Λουκά
Μαθηματικά Πληροφορικής
6ο
Κολλιόπουλος
11:00-12:00 Ανάλυση I
2ο
Δοδός
Προγραμματισμός Συστήματος (άρτιοι ΑΜ)
6ο
Ντούλας
Προγραμματισμός Συστήματος (περιττοί ΑΜ)
6ο
Ρουσσοπούλου
  Επεξεργασία Εικόνας
8ο
Πολυχρονόπουλος

  Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. ΑΜmod4=3)
4ο
Λουκά
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. Αμmod4=0)
4ο
Φουρτουνέλλη
12:00-13:00 Ανάλυση I
2ο
Δοδός
Προγραμματισμός Συστήματος (άρτιοι ΑΜ)
6ο
Ντούλας
Προγραμματισμός Συστήματος (περιττοί ΑΜ)
6ο
Ρουσσοπούλου
  Επεξεργασία Εικόνας
8ο
Πολυχρονόπουλος

  Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. ΑΜmod4=3)
4ο
Λουκά
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. Αμmod4=0)
4ο
Φουρτουνέλλη
13:00-14:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
2ο
Γκιζόπουλος
Ηλεκτρονική
6ο
Συβρίδης
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (περιττοί ΑΜ)
4ο
Ρούσσου
  Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας
8ο
Κουρουπέτρογλου
  Θεωρία Γραφημάτων
8ο
Κολλιόπουλος
Λογικός Προγραμματισμός
6ο
Σταματόπουλος, Καράλη
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. ΑΜmod4=2)
4ο
Φουρτουνέλλη
14:00-15:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
2ο
Γκιζόπουλος
Ηλεκτρονική
6ο
Συβρίδης
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (περιττοί ΑΜ)
4ο
Ρούσσου
  Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας
8ο
Κουρουπέτρογλου

Θεωρία Γραφημάτων
8ο
Κολλιόπουλος
Λογικός Προγραμματισμός
6ο
Σταματόπουλος, Καράλη
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. ΑΜmod4=2)
4ο
Φουρτουνέλλη
15:00-16:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο
Βαρουτάς, Τσίπουρας
Μεταγλωττιστές
6ο
Σμαραγδάκης
Διαχείριση Δικτύων
6ο
Αλωνιστιώτη

Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας
8ο
Κουρουπέτρογλου

  Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
8ο
Τύμπας
 
16:00-17:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο
Βαρουτάς, Τσίπουρας
Μεταγλωττιστές
6ο
Σμαραγδάκης
Διαχείριση Δικτύων
6ο
Αλωνιστιώτη  Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
8ο
Τύμπας
 
17:00-18:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο
Βαρουτάς, Τσίπουρας

Μικροοικονομική Ανάλυση
8ο
Κατσιάνης, Αθανασίου


 
Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
8ο
Τύμπας

18:00-19:00  
Μικροοικονομική Ανάλυση
8ο
Κατσιάνης, Αθανασίου


19:00-20:00  
Μικροοικονομική Ανάλυση
8ο
Κατσιάνης, Αθανασίου

 20:00-21:00  
 
 Τετάρτη
Ώρα/Αίθ. Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο
Πίνο
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
6ο
Γουνόπουλος
 
 
Θεωρία Γραφημάτων
8ο
Κολλιόπουλος
  Ασύρματες Ζεύξεις
8ο
Πασσάς
10:00-11:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο
Πίνο
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
6ο
Γουνόπουλος
 
 
Θεωρία Γραφημάτων
8ο
Κολλιόπουλος

Ασύρματες Ζεύξεις
8ο
Πασσάς
11:00-12:00 Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Εμίρης
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (περιττοί ΑΜ)
4ο
Αχλιόπτας
Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
8ο - Μ108
Χατζηκοκολάκης

Παράλληλοι Αλγόριθμοι
8ο - Μ128
ΛουκάΕπιστημονικοί Υπολογισμοί
6ο
Τζαφέρης
12:00-13:00 Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Εμίρης
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (περιττοί ΑΜ)
4ο
Αχλιόπτας
Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
8ο - Μ108
Χατζηκοκολάκης

Παράλληλοι Αλγόριθμοι
8ο - Μ128
ΛουκάΕπιστημονικοί Υπολογισμοί
6ο
Τζαφέρης
13:00-14:00 Ανάλυση I (Φ)
2ο
Λουκά
Ηλεκτρονική
6ο
Συβρίδης
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (περιττοί ΑΜ)
4ο
Ρούσσου

Παράλληλοι Αλγόριθμοι
8ο - Μ128
Τζαφέρης


Τεχνολογία Λογισμικού
8ο
Σαΐδης
Μαθηματικά Πληροφορικής
6ο
Κολλιόπουλος
14:00-15:00 Ανάλυση I (Φ)
2ο
Λουκά
Ηλεκτρονική
6ο
Συβρίδης
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (περιττοί ΑΜ)
4ο
Ρούσσου

Παράλληλοι Αλγόριθμοι
8ο - Μ128
Τζαφέρης
 
Τεχνολογία Λογισμικού
8ο
Σαΐδης
Μαθηματικά Πληροφορικής
6ο
Κολλιόπουλος
15:00-16:00 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (περιττοί ΑΜ)
2ο
Χατζηκοκολάκης
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
6ο
Νίκας
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (άρτιοι ΑΜ)
2ο
Κουμπαράκης
  Θεωρία Αριθμών
6ο
Ράπτης
    Τεχνολογία Λογισμικού
8ο
Σαΐδης
 
16:00-17:00 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (περιττοί ΑΜ)
2ο
Χατζηκοκολάκης
  Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (άρτιοι ΑΜ)
2ο
Κουμπαράκης

Θεωρία Αριθμών
6ο
Ράπτης

     
17:00-18:00 Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση
6ο - Μ124 - Μ811
Παναγάκης

  
18:00-19:00 Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση
6ο - Μ124 - Μ811
Παναγάκης

 

19:00-20:00 Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση
6ο - Μ124 - Μ811
Παναγάκης

   
 


20:00-21:00  
       


Πέμπτη
Ώρα/Αίθ. Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Γουνόπουλος
  Θεωρία Υπολογισμού
6ο
Ροντογιάννης
Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα
8ο
Μανωλάκος

      Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
6ο
Χατζηευθυμιάδης
10:00-11:00 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Γουνόπουλος
  Θεωρία Υπολογισμού
6ο
Ροντογιάννης
Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα
8ο
Μανωλάκος

   
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
6ο
Χατζηευθυμιάδης
11:00-12:00 Συστήματα Επικοινωνιών
4ο
Μαθιόπουλος
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
6ο
Γουνόπουλος
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
6ο
Αλεξανδρόπουλος
Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα
8ο
Μανωλάκος
 Μουσική Πληροφορική
8ο
Πολυχρονόπουλος

 
Επιστημονικοί Υπολογισμοί
6ο
Τζαφέρης
12:00-13:00 Συστήματα Επικοινωνιών
4ο
Μαθιόπουλος
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
6ο
Γουνόπουλος
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
6ο
Αλεξανδρόπουλος
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
8ο - Μ145
Ροντογιάννης
 Μουσική Πληροφορική
8ο
Πολυχρονόπουλος

 
Επιστημονικοί Υπολογισμοί
6ο
Τζαφέρης
13:00-14:00 Δίκτυα Επικοινωνιών I
4ο
Σταυρακάκης, Βάιος
    Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
8ο - Μ145
Ροντογιάννης
 Μουσική Πληροφορική
8ο
Πολυχρονόπουλος

  Λογικός Προγραμματισμός
6ο
Σταματόπουλος, Καράλη
 
14:00-15:00 Δίκτυα Επικοινωνιών I
4ο
Σταυρακάκης, Βάιος
   
 

Λογικός Προγραμματισμός
6ο
Σταματόπουλος, Καράλη

15:00-16:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο
Βαρουτάς, Τσίπουρας
   
Θεωρία Αριθμών
6ο
Ράπτης


 
16:00-17:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο
Βαρουτάς, Τσίπουρας
   
Θεωρία Αριθμών
6ο
Ράπτης


  Κρυπτογραφία (Φ)
8ο - Μ122
Κιαγιάς
17:00-18:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο
Βαρουτάς, Τσίπουρας
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
5ο - Μ137 - Μ806
Πασχάλης
Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
8ο - Μ108
Χατζηκοκολάκης
 
 
Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
6ο
Χαμόδρακας
 
18:00-19:00   Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
5ο - Μ137 - Μ806
Πασχάλης
Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
8ο - Μ108
Χατζηκοκολάκης
 
 
Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
6ο
Χαμόδρακας

19:00-20:00   Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
5ο - Μ137 - Μ806
Πασχάλης
   
 
 
20:00-21:00  
           
Παρασκευή
Ώρα /
Αίθουσα
Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Εμίρης
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (περιττοί ΑΜ)
4ο
Αχλιόπτας

   
  Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
6ο
Σαΐδης
 
10:00-11:00 Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Εμίρης
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (περιττοί ΑΜ)
4ο
Αχλιόπτας

   
  Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
6ο
Σαΐδης
 
11:00-12:00 Συστήματα Επικοινωνιών
4ο
Μαθιόπουλος
Διοίκηση Έργων και Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων
8ο
Τολίδης
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
6ο
Αλεξανδρόπουλος
 

Υπολογιστική Γεωμετρία
8ο
Καρασούλου
Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
6ο
Σαΐδης
 
12:00-13:00 Συστήματα Επικοινωνιών
4ο
Μαθιόπουλος
Διοίκηση Έργων και Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων
8ο
Τολίδης
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
6ο
ΑλεξανδρόπουλοςΥπολογιστική Γεωμετρία
8ο
Καρασούλου
Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
6ο
Σαΐδης
 
13:00-14:00 Δίκτυα Επικοινωνιών I
4ο
Σταυρακάκης, Βάιος
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
8ο
Τολίδης
Διαχείριση Δικτύων
6ο
Αλωνιστιώτη

 
Κρυπτογραφία
8ο - Μ122
Κιαγιάς
Μαθηματικά Πληροφορικής (Φ)
6ο
Φουρτουνέλλη
 
14:00-15:00 Δίκτυα Επικοινωνιών I
4ο
Σταυρακάκης, Βάιος
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
8ο
Τολίδης
Διαχείριση Δικτύων
6ο
Αλωνιστιώτη

    Κρυπτογραφία
8ο - Μ122
Κιαγιάς
   
15:00-16:00
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
8ο
Τολίδης
        Κρυπτογραφία
8ο - Μ122
Κιαγιάς
  Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
6ο
Παναγάκης
16:00-17:00                 Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
6ο
Παναγάκης
17:00-18:00


     
   
18:00-19:00  

     
   
19:00-20:00  

     
   
20:00-21:00