ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9-10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
(Online)

ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
(Online)
ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
(Online)

10-11
11-12 ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(Online)
ΕΛΣ/1
(Online)

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(Online)
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
(Online)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
(Online)
12-13
ΕΛΣ/2
(Online)
ΕΕΠ/3
(Online)
13-14 ΕΕΠ/1
(Online)
ΦΔΜ/1
(Online)
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
(Online)

ΕΕΠ/8
(Online)
ΦΔΜ/0
(Online)
14-15
ΕΕΠ/4 & ΕΕΠ/5
(Online)
15-16 ΕΕΠ/2
(Online)
ΦΔΜ/3
(Online)
ΕΛΣ/3
(Online)
ΕΕΠ/6 & ΕΕΠ/7
(Online)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
(Online)

ΦΔΜ/2
(Online)
16-17
ΕΛΣ/4
(Online)

17-18


ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ
(Online)


18-191. Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 5/10/2020, ώρα 9:00.
2. Οι συμβολισμοί ΦΔΜ/Ν, ΕΕΠ/Ν και ΕΛΣ/Ν αναφέρονται στο Τμήμα Ν για το "Φροντιστήριο Διακριτών Μαθηματικών", το "Εργαστήριο Εισαγωγής στον Προγραμματισμό" και το "Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης" αντίστοιχα. Στο ΦΔΜ (μόνο), το Τμήμα Ν ( = 0, 1, 2, 3) περιλαμβάνει τους φοιτητές για τους οποίους το υπόλοιπο της διαίρεσης του Α.Μ. τους με το 4 ισούται με το Ν. Ο τρόπος κατανομής των φοιτητών στα ΕΕΠ και ΕΛΣ, καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης όλων των φροντιστηρίων και των εργαστηρίων θα ανακοινωθούν στα αντίστοιχα μαθήματα.