Δευτέρα
Ώρα/Αίθ. Online Online Online Online Online Online Online Online Online Online
9:00-10:00     Θεωρία Υπολογισμού
6ο
Ροντογιάννης
        Σχολική Τάξη & Μικροδιδασκαλία
8ο
Γόγουλου
Ασύρματες Ζεύξεις
8ο
Πασσάς
 
10:00-11:00     Θεωρία Υπολογισμού
6ο
Ροντογιάννης
        Σχολική Τάξη & Μικροδιδασκαλία
8ο
Γόγουλου
Ασύρματες Ζεύξεις
8ο
Πασσάς
 
11:00-12:00 Ανάλυση I
2ο
Δοδός
          Υπολογιστική Γεωμετρία
8ο
Καρασούλου
Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
6ο
Χαμόδρακας
Επεξεργασία Εικόνας
Μ115
Κατσούρος
 
12:00-13:00 Ανάλυση I
2ο
Δοδός
          Υπολογιστική Γεωμετρία
8ο
Καρασούλου
Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
6ο
Χαμόδρακας
Επεξεργασία Εικόνας
Μ115
Κατσούρος
 
13:00-14:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
2ο
Γκιζόπουλος
Προγραμματισμός Συστήματος (άρτιοι ΑΜ)
6ο
Ντούλας
Προγραμματισμός Συστήματος (περιττοί ΑΜ)
6ο
Ρουσσοπούλου
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
8ο - Μ145
Ροντογιάννης
        Επεξεργασία Εικόνας
Μ115
Κατσούρος
 
14:00-15:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
2ο
Γκιζόπουλος
Προγραμματισμός Συστήματος (άρτιοι ΑΜ)
6ο
Ντούλας
Προγραμματισμός Συστήματος (περιττοί ΑΜ)
6ο
Ρουσσοπούλου
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
8ο - Μ145
Ροντογιάννης
Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική
Μ103
Εμίρης, Χρυσίνα
Νέες και Παλιές Προκλήσεις στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών
Μ301
Μεράκος, Τσόλκας
Όραση Υπολογιστών
Μ415
Αβρίθης
     
15:00-16:00 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (περιττοί ΑΜ)
2ο
Χατζηκοκολάκης
Μεταγλωττιστές
6ο
Σμαραγδάκης
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (άρτιοι ΑΜ)
2ο
Κουμπαράκης
Κυματοδηγοί, Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες
8ο
Τσίπουρας
Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική
Μ103
Εμίρης, Χρυσίνα
Νέες και Παλιές Προκλήσεις στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών
Μ301
Μεράκος, Τσόλκας
Όραση Υπολογιστών
Μ415
Αβρίθης
  Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
6ο
Χατζηευθυμιάδης
 
16:00-17:00 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (περιττοί ΑΜ)
2ο
Χατζηκοκολάκης
Μεταγλωττιστές
6ο
Σμαραγδάκης
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (άρτιοι ΑΜ)
2ο
Κουμπαράκης
Κυματοδηγοί, Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες
8ο
Τσίπουρας
Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική
Μ103
Εμίρης, Χρυσίνα
Νέες και Παλιές Προκλήσεις στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών
Μ301
Μεράκος, Τσόλκας
Όραση Υπολογιστών
Μ415
Αβρίθης
Φωτονική
8ο
Νίκας
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
6ο
Χατζηευθυμιάδης
 
17:00-18:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο
Πίνο

Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
Μ111
Ντούλας
Κυματοδηγοί, Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες
8ο
Τσίπουρας
   
Φωτονική
8ο
Νίκας
   
18:00-19:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο
Πίνο

Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
Μ111
Ντούλας
Υπολογιστική Γλωσσολογία
Μ170
Αλεξανδρή
    Σύγχρονες Επικοινωνίες Μικρής και Μεγάλης Εμβέλειας
Μ146 - Μ807
Μαθιόπουλος, Βαρουτάς, Βουγιούκας
Φωτονική
8ο
Νίκας
   EO Applications and Services
Μ809
Καρτάλης
19:00-20:00  
Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
Μ111
Ντούλας
Υπολογιστική Γλωσσολογία
Μ170
Αλεξανδρή
    Σύγχρονες Επικοινωνίες Μικρής και Μεγάλης Εμβέλειας
Μ146 - Μ807
Μαθιόπουλος, Βαρουτάς, Βουγιούκας
     EO Applications and Services
Μ809
Καρτάλης
20:00-21:00  
  Υπολογιστική Γλωσσολογία
Μ170
Αλεξανδρή
    Σύγχρονες Επικοινωνίες Μικρής και Μεγάλης Εμβέλειας
Μ146 - Μ807
Μαθιόπουλος, Βαρουτάς, Βουγιούκας
     EO Applications and Services
Μ809
Καρτάλης


Τρίτη
Ώρα/Αίθ. Online Online Online Online Online Online Online Online Online Online
9:00-10:00 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Ιωαννίδης
        Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων
8ο
Αχλιόπτας
  Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. Αμmod4=1)
4ο
Λουκά
Μαθηματικά Πληροφορικής
6ο
Κολλιόπουλος
 
10:00-11:00 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Ιωαννίδης
      Επεξεργασία Εικόνας
8ο
Πολυχρονόπουλος
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων
8ο
Αχλιόπτας
  Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. Αμmod4=1)
4ο
Λουκά
Μαθηματικά Πληροφορικής
6ο
Κολλιόπουλος
 
11:00-12:00 Ανάλυση I
2ο
Δοδός
Προγραμματισμός Συστήματος (άρτιοι ΑΜ)
6ο
Ντούλας
Προγραμματισμός Συστήματος (περιττοί ΑΜ)
6ο
Ρουσσοπούλου
  Επεξεργασία Εικόνας
8ο
Πολυχρονόπουλος
Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων
Μ101
Γιαννοπούλου
  Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. Αμmod4=3)
4ο
Λουκά
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. Αμmod4=0)
4ο
Φουρτουνέλλη
 
12:00-13:00 Ανάλυση I
2ο
Δοδός
Προγραμματισμός Συστήματος (άρτιοι ΑΜ)
6ο
Ντούλας
Προγραμματισμός Συστήματος (περιττοί ΑΜ)
6ο
Ρουσσοπούλου
  Επεξεργασία Εικόνας
8ο
Πολυχρονόπουλος
Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων
Μ101
Γιαννοπούλου
  Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. Αμmod4=3)
4ο
Λουκά
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. Αμmod4=0)
4ο
Φουρτουνέλλη
 
13:00-14:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
2ο
Γκιζόπουλος
Ηλεκτρονική
6ο
Συβρίδης
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (περιττοί ΑΜ)
4ο
Ρούσσου
      Θεωρία Γραφημάτων
8ο
Κολλιόπουλος
Λογικός Προγραμματισμός
6ο
Σταματόπουλος, Καράλη
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. Αμmod4=2)
4ο
Φουρτουνέλλη
 
14:00-15:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
2ο
Γκιζόπουλος
Ηλεκτρονική
6ο
Συβρίδης
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (περιττοί ΑΜ)
4ο
Ρούσσου
      Θεωρία Γραφημάτων
8ο
Κολλιόπουλος
Λογικός Προγραμματισμός
6ο
Σταματόπουλος, Καράλη
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (Φροντ. Αμmod4=2)
4ο
Φουρτουνέλλη
 
15:00-16:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο
Βαρουτάς, Τσίπουρας
Μεταγλωττιστές
6ο
Σμαραγδάκης
Διαχείριση Δικτύων
6ο
Αλωνιστιώτη
        Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
8ο
Τύμπας
   
16:00-17:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο
Βαρουτάς, Τσίπουρας
Μεταγλωττιστές
6ο
Σμαραγδάκης
Διαχείριση Δικτύων
6ο
Αλωνιστιώτη
  Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες
Μ106
Κουρουπέτρογλου, Πίνο
    Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
8ο
Τύμπας
   
17:00-18:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο
Βαρουτάς, Τσίπουρας

Μικροοικονομική Ανάλυση
8ο
Κατσιάνης, Αθανασίου
Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην Υπολογιστική Βιολογία
Μ410
Μανωλάκος
Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες
Μ106
Κουρουπέτρογλου, Πίνο
 
Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
8ο
Τύμπας
   
18:00-19:00  
Μικροοικονομική Ανάλυση
8ο
Κατσιάνης, Αθανασίου
Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην Υπολογιστική Βιολογία
Μ410
Μανωλάκος
Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες
Μ106
Κουρουπέτρογλου, Πίνο
Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Μ166
Βαρουτάς, Κατσιάνης

Εφαρμογές Διαδικτύου
Μ118
Χατζηευθυμιάδης
Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Μ222
Λιάκος
 Space Missions and Design
Μ812
Λάππας
19:00-20:00  
Μικροοικονομική Ανάλυση
8ο
Κατσιάνης, Αθανασίου
Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην Υπολογιστική Βιολογία
Μ410
Μανωλάκος
  Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Μ166
Βαρουτάς, Κατσιάνης

Εφαρμογές Διαδικτύου
Μ118
Χατζηευθυμιάδης
Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Μ222
Λιάκος
 Space Missions and Design
Μ812
Λάππας
20:00-21:00  
      Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Μ166
Βαρουτάς, Κατσιάνης

Εφαρμογές Διαδικτύου
Μ118
Χατζηευθυμιάδης
Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Μ222
Λιάκος
 Space Missions and Design
Μ812
Λάππας


Τετάρτη
Ώρα/Αίθ. Online Online Online Online Online Online Online Online Online Online
9:00-10:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο
Πίνο
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
6ο
Γουνόπουλος
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Ιωαννίδης
   
Θεωρία Γραφημάτων
8ο
Κολλιόπουλος
  Ασύρματες Ζεύξεις
8ο
Πασσάς
 
10:00-11:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (Φ)
2ο
Πίνο
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
6ο
Γουνόπουλος
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Ιωαννίδης
   
Θεωρία Γραφημάτων
8ο
Κολλιόπουλος
Συστήματα και Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό
Μ151
Ντούλας
Ασύρματες Ζεύξεις
8ο
Πασσάς
 
11:00-12:00 Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (περιττοί ΑΜ)
4ο
Εμίρης
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Ζησιμόπουλος
Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
8ο - Μ108
Χατζηκοκολάκης
  Παράλληλοι Αλγόριθμοι
8ο - Μ128
Λουκά

Κατανεμημένα Συστήματα
Μ120
Ρουσσοπούλου
Συστήματα και Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό
Μ151
Ντούλας
Επιστημονικοί Υπολογισμοί
6ο
Τζαφέρης
 
12:00-13:00 Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (περιττοί ΑΜ)
4ο
Εμίρης
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Ζησιμόπουλος
Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
8ο - Μ108
Χατζηκοκολάκης
Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος
Μ143
Αλεξανδρόπουλος
Παράλληλοι Αλγόριθμοι
8ο - Μ128
Λουκά

Κατανεμημένα Συστήματα
Μ120
Ρουσσοπούλου
Συστήματα και Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό
Μ151
Ντούλας
Επιστημονικοί Υπολογισμοί
6ο
Τζαφέρης
 
13:00-14:00 Ανάλυση I (Φ)
2ο
Λουκά
Ηλεκτρονική
6ο
Συβρίδης
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (περιττοί ΑΜ)
4ο
Ρούσσου
Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος
Μ143
Αλεξανδρόπουλος
Παράλληλοι Αλγόριθμοι
8ο - Μ128
Τζαφέρης

Κατανεμημένα Συστήματα
Μ120
Ρουσσοπούλου
Τεχνολογία Λογισμικού
8ο
Σαΐδης
Μαθηματικά Πληροφορικής
6ο
Κολλιόπουλος
 
14:00-15:00 Ανάλυση I (Φ)
2ο
Λουκά
Ηλεκτρονική
6ο
Συβρίδης
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (περιττοί ΑΜ)
4ο
Ρούσσου
Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος
Μ143
Αλεξανδρόπουλος
Παράλληλοι Αλγόριθμοι
8ο - Μ128
Τζαφέρης
  Κατανεμημένα Συστήματα
Μ120
Ρουσσοπούλου
Τεχνολογία Λογισμικού
8ο
Σαΐδης
Μαθηματικά Πληροφορικής
6ο
Κολλιόπουλος
 
15:00-16:00 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (περιττοί ΑΜ)
2ο
Χατζηκοκολάκης
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
6ο
Νίκας
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (άρτιοι ΑΜ)
2ο
Κουμπαράκης
  Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων
8ο
Φουρτουνέλλη
    Τεχνολογία Λογισμικού
8ο
Σαΐδης
   
16:00-17:00 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (περιττοί ΑΜ)
2ο
Χατζηκοκολάκης
  Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (άρτιοι ΑΜ)
2ο
Κουμπαράκης
  Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων
8ο
Φουρτουνέλλη
Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων
Μ132
Ξενάκης
   Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
Μ133
Γκιζόπουλος
   
17:00-18:00 Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση
6ο - Μ811
Παναγάκης

  Συστήματα Βάσεων Δεδομένων
Μ149
Κούτρικα
  Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων
Μ132
Ξενάκης

 Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
Μ133
Γκιζόπουλος
   
18:00-19:00 Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση
6ο - Μ811
Παναγάκης

Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Μ107
Λιμνιώτης
Συστήματα Βάσεων Δεδομένων
Μ149
Κούτρικα
  Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων
Μ132
Ξενάκης

 Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
Μ133
Γκιζόπουλος
Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Μ165
Τσαλγατίδου, Χαμόδρακας
 
19:00-20:00 Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση
6ο - Μ811
Παναγάκης

Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Μ107
Λιμνιώτης
Συστήματα Βάσεων Δεδομένων
Μ149
Κούτρικα
   
  Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Μ165
Τσαλγατίδου, Χαμόδρακας
 
20:00-21:00  
Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Μ107
Λιμνιώτης
     
  Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Μ165
Τσαλγατίδου, Χαμόδρακας
 


Πέμπτη
Ώρα/Αίθ. Online Online Online Online Online Online Online Online Online Online
9:00-10:00 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Ιωαννίδης
  Θεωρία Υπολογισμού
6ο
Ροντογιάννης
    Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων
8ο
Αχλιόπτας
    Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
6ο
Χατζηευθυμιάδης
 
10:00-11:00 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Ιωαννίδης
  Θεωρία Υπολογισμού
6ο
Ροντογιάννης
    Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων
8ο
Αχλιόπτας
    Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
6ο
Χατζηευθυμιάδης
 
11:00-12:00 Συστήματα Επικοινωνιών
4ο
Μαθιόπουλος
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
6ο
Γουνόπουλος
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
6ο
Αλεξανδρόπουλος
   Μουσική Πληροφορική
8ο
Πολυχρονόπουλος
Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων
Μ101
Γιαννοπούλου
Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
6ο
Τσαλγατίδου
  Επιστημονικοί Υπολογισμοί
6ο
Τζαφέρης
 
12:00-13:00 Συστήματα Επικοινωνιών
4ο
Μαθιόπουλος
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
6ο
Γουνόπουλος
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
6ο
Αλεξανδρόπουλος
Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
8ο - Μ145
Ροντογιάννης
 Μουσική Πληροφορική
8ο
Πολυχρονόπουλος
Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων
Μ101
Γιαννοπούλου
Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
6ο
Τσαλγατίδου
  Επιστημονικοί Υπολογισμοί
6ο
Τζαφέρης
 
13:00-14:00 Δίκτυα Επικοινωνιών I
4ο
Σταυρακάκης, Βάιος
    Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
8ο - Μ145
Ροντογιάννης
 Μουσική Πληροφορική
8ο
Πολυχρονόπουλος
    Λογικός Προγραμματισμός
6ο
Σταματόπουλος, Καράλη
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
6ο
Καλουπτσίδης, Παναγάκης
 
14:00-15:00 Δίκτυα Επικοινωνιών I
4ο
Σταυρακάκης, Βάιος
    Μεταγλωττιστές και Ανάλυση Προγραμμάτων
Μ221
Σμαραγδάκης
Πολυμέσα και Ασύρματη Δικτύωση
8ο
Μεράκος, Πασσάς, Μπαλαοιύρας
  Διαδίκτυο Πραγμάτων
Μ412
Χατζηευθυμιάδης
Λογικός Προγραμματισμός
6ο
Σταματόπουλος, Καράλη
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
6ο
Καλουπτσίδης, Παναγάκης
 
15:00-16:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο
Βαρουτάς, Τσίπουρας
    Μεταγλωττιστές και Ανάλυση Προγραμμάτων
Μ221
Σμαραγδάκης
Πολυμέσα και Ασύρματη Δικτύωση
8ο
Μεράκος, Πασσάς, Μπαλαοιύρας
  Διαδίκτυο Πραγμάτων
Μ412
Χατζηευθυμιάδης
  Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
6ο
Καλουπτσίδης, Παναγάκης
 
16:00-17:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο
Βαρουτάς, Τσίπουρας
    Μεταγλωττιστές και Ανάλυση Προγραμμάτων
Μ221
Σμαραγδάκης
Πολυμέσα και Ασύρματη Δικτύωση
8ο
Μεράκος, Πασσάς, Μπαλαοιύρας
  Διαδίκτυο Πραγμάτων
Μ412
Χατζηευθυμιάδης
Κρυπτογραφία (Φ)
8ο - Μ122
Κιαγιάς
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
6ο
Καλουπτσίδης, Παναγάκης
 
17:00-18:00 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
2ο
Βαρουτάς, Τσίπουρας
  Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
8ο - Μ108
Χατζηκοκολάκης
Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες
Μ134
Σταυρακάκης
Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα
8ο
Μανωλάκος
    Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
6ο
Χαμόδρακας
   
18:00-19:00 Μηχανική Μάθηση
Μ124
Παναγάκης, Πανούσης
Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
Μ137 - Μ806
Πασχάλης
Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
8ο - Μ108
Χατζηκοκολάκης
Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες
Μ134
Σταυρακάκης
Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα
8ο
Μανωλάκος
Σχεδίαση & Χρήση Περιβαλλόντων η-Μάθησης
Μ157
Γόγουλου
Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία
Μ403
Δαλαμάγκας
Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
6ο
Χαμόδρακας
Οπτικοποίηση Δεδομένων
Μ126
Ρούσσου
Big Data – ΕΟ
Μ810
19:00-20:00 Μηχανική Μάθηση
Μ124
Παναγάκης, Πανούσης
Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
Μ137 - Μ806
Πασχάλης

Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες
Μ134
Σταυρακάκης
Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα
8ο
Μανωλάκος
Σχεδίαση & Χρήση Περιβαλλόντων η-Μάθησης
Μ157
Γόγουλου
Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία
Μ403
Δαλαμάγκας
  Οπτικοποίηση Δεδομένων
Μ126
Ρούσσου
Big Data – ΕΟ
Μ810
20:00-21:00 Μηχανική Μάθηση
Μ124
Παναγάκης, Πανούσης
Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
Μ137 - Μ806
Πασχάλης

    Σχεδίαση & Χρήση Περιβαλλόντων η-Μάθησης
Μ157
Γόγουλου
Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία
Μ403
Δαλαμάγκας
  Οπτικοποίηση Δεδομένων
Μ126
Ρούσσου
Big Data – ΕΟ
Μ810


Παρασκευή
Ώρα /
Αίθουσα
Online Online Online Online Online Online Online Online Online Online
9:00-10:00    
   
       
10:00-11:00    
   
       
11:00-12:00 Συστήματα Επικοινωνιών
4ο
Μαθιόπουλος
Διοίκηση Έργων και Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων
8ο
Τολίδης
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
6ο
Αλεξανδρόπουλος
   
Υπολογιστική Γεωμετρία
8ο
Καρασούλου
     
12:00-13:00 Συστήματα Επικοινωνιών
4ο
Μαθιόπουλος
Διοίκηση Έργων και Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων
8ο
Τολίδης
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
6ο
Αλεξανδρόπουλος
   
Υπολογιστική Γεωμετρία
8ο
Καρασούλου
     
13:00-14:00 Δίκτυα Επικοινωνιών I
4ο
Σταυρακάκης, Βάιος
  Διαχείριση Δικτύων
6ο
Αλωνιστιώτη
   
Κρυπτογραφία
8ο - Μ122
Κιαγιάς
Μαθηματικά Πληροφορικής (Φ)
6ο
Φουρτουνέλλη
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
8ο
Τολίδης
 
14:00-15:00 Δίκτυα Επικοινωνιών I
4ο
Σταυρακάκης, Βάιος
  Διαχείριση Δικτύων
6ο
Αλωνιστιώτη
      Κρυπτογραφία
8ο - Μ122
Κιαγιάς
  Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
8ο
Τολίδης
 
15:00-16:00 Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (περιττοί ΑΜ)
4ο
Εμίρης
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Ζησιμόπουλος
        Κρυπτογραφία
8ο - Μ122
Κιαγιάς
Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
6ο
Τσαλγατίδου
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
8ο
Τολίδης
 
16:00-17:00 Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (περιττοί ΑΜ)
4ο
Εμίρης
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα (άρτιοι ΑΜ)
4ο
Ζησιμόπουλος
    Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων
8ο
Φουρτουνέλλη
    Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού
6ο
Τσαλγατίδου
   
17:00-18:00

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (project)
Μ108
Κιαγιάς, Χατζηκοκολάκης
Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος
Μ154
Μανωλάκος
Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων
8ο
Φουρτουνέλλη
 
     
18:00-19:00  
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (project)
Μ108
Κιαγιάς, Χατζηκοκολάκης
Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος
Μ154
Μανωλάκος
   
     
19:00-20:00  
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (project)
Μ108
Κιαγιάς, Χατζηκοκολάκης
Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος
Μ154
Μανωλάκος
   
     
20:00-21:00